Dimensionering af regnvandsprojekt

Vi dimensionerer dit regnvandsprojekt.
Praktisk foregår det ved at vi udfører en nedsivningstest, som klarlægger din jord nedsivningsevne.

Resultatet bruges til udregning af anlæggets størrelse og ansøgninger hos kommunen.

Prisen er kr. 1600,- excl. moms.
Denne attest er en forudsætning for ansøgning til kommunen.

Kontakt Ruben Ebild på tlf. 61 71 01 83

regnsvananalyse