Klimatilpasning – Lokal Afledning af Regnvand – Regnvandsløsninger

Klimaet ændre sig, og fremtidens Danmark vil opleve mere nedbør med stigende regnmængder i flere skybrud. Da kapaciteten i mange kloaksystemer ikke er tilstrækkelig til denne vejrændring, stiller det nye krav til, hvordan vi håndtere regnvandet. Afledning af regnvand bør derfor tænkes med ind i planlægningen af din grund.

Fremtidens løsninger er bæredygtige og fokuserer på at klimatilpasse hele grunden. Her handler det til dels om at installere sikkerhedstiltag som højvandslukke og pumpe. Min i højre grad handler det om at kende regnvandet og vide, hvordan det strømmer, så du kan integrere regnvandet på stedet gennem regnvandsløsninger. På denne måde håndteree du regnen lokalt i stedet for at lede det i kloakken.

Fremtidens løsninger ser nemlig regnvandet som en ressource og en mulighed for at få vandet tilbage på grunden – og dermed opnå en bedre vandbalance på stedet. Desuden er vand et attraktivt element, der skaber gode væresteder for fugle og planter såvel som for mennesker.

Skab din egen løsning – med økonomisk gevinst
Der er ikke to steder der er ens, og derfor er det heller ikke to løsninger, der er ens. Det kan måske virke forvirrende, men er samtidig det, der gør haverne spændende og individuelle. For at skabe holdbare løsninger eller kombination af løsninger for det enkelte sted.

Det kan også være en økonomisk fordel, at håndtere regnvandet på egen grund, fordi man mange steder kan få 40% af sit tilslutningsbidrag tilbage, altså et beløb på omkring 24.000 kr.
Læs mere om afkobling af regnvand i Vejle kommune her .

Kontakt Ruben Ebild på tlf. 61 71 01 83

regnbed