Omfangsdræn afhjælper fugt i fundament, sokkel og kældervægge

Et omfangsdræn ligger langs husets fundament og ydermure. Det kan være en god løsning både med og uden kælder arealer.

Ved problemer med fugt i kælderen kan det især være en god løsning at etablere et omfangsdræn, der lægges rundt om huset for at sikre hele bygningen mod vand fra jorden.

Omfangsdrænet afhjælper fugt i sokkel og fundament, ved at lede regnvang eller grundvand væk fra bygningen og føre det til en kloark.

Kontakt Kloakmester Ruben Ebild på tlf. 61 71 01 83

kloark-size2