Regnvandsanalyse

En regnvandsanalyse er en mulighed for at få klarlagt forholdene omkring regnvandet på din grund.

Vi gennemgår systematisk din grund for alle de forhold, der har med regnvandet at gøre, så du bliver opmærksom på terræn og jordforhold såvel som regler og muligheder i dit lokalområde.

Regnvandsanalysen samles i en rapport, der koster 2.500 kr. Rapporten er et godt udgangspunkt for at arbejde videre med en regnvandsløsning i haven, da den klargør muligheder og udfordringer på grunden.

Regnvands Rapporten kan også bruges til at vurdere, om det overhovedet er hensigtsmæssigt at håndtere vandet på din grund.

Kontakt Tommy Andersen på tlf. 21 48 02 48

regnsvananalyse