Afpropning af kloak

Hvis du vil håndtere dit regnvand på egen grund, skal de gamle regnvandsledninger afproppes korrekt. Til det kræves en autoriseret kloakmester.

Hvis man ikke får afproppet korrekt, er der risiko for ”døde” ledninger i jorden, som rotter ynder at bo og yngle i.

Vi er i øvrigt tilsluttet Byggeriets Kvalitetskontrol.